Erik Mostert | Intermediair Assurantiën |
“Check uw risico’s. U heeft als ondernemer met allerlei prachtige uitdagingen te maken. Maar ook met bedrijfsrisico’s die uw doelstellingen in de weg kunnen staan, of zelfs het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar kunnen brengen. Denk aan brand, inbraak, of een klant die aansprakelijk stelt. Maar ook aan het loon dat u moet doorbetalen aan een zieke werknemer of een werknemer die arbeidsongeschikt raakt.” Lees meer